AED- احیا با شوک الکتریکی

AED- احیا با شوک الکتریکی

/
  AED- احیا با شوک الکتریکی دوره AED-احیا با شوک الکتر…
First Aid- دوره کمک های اولیه

First Aid- دوره کمک های اولیه

/
First Aid- دوره کمک های اولیه پس از گذراندن دوره های اولیه مقدماتی (B…
کمک های اولیه با اکسیژن

کمک های اولیه با اکسیژن

/
کمک های اولیه با اکسیژن کمک های اولیه با اکسیژن، یکی از دوره های آم…
آیا DeepSpot عمیق ترین استخر جهان است؟

HMLI: صدمات ناشی از موجودات دریایی

/
HMLI: صدمات ناشی از موجودات دریایی دوره HMLI: صدمات ناشی از موجودات دریایی…
تشخیص و ارزیابی عصبی غواصان NEURO

تشخیص و ارزیابی عصبی NEURO

/
تشخیص و ارزیابی عصبی NEURO تشخیص و ارزیابی عصبی NEURO، یک…
آیا DeepSpot عمیق ترین استخر جهان است؟

دوره کمک های اولیه پیشرفته با اکسیژن

/
دوره کمک های اولیه پیشرفته با اکسیژن  دوره کمک های اولیه  پیشرفته با اکسیژن …
BLS- دوره آموزش احیاء مقدماتی

BLS- دوره آموزش احیاء مقدماتی

/
BLS- دوره آموزش احیاء مقدماتیBLS- دوره آموزش احیاء مقد…
تعمير رگلاتور و والو سيلندر غواصى

تعمير رگلاتور و والو سيلندر غواصى

/
تعمير رگلاتور و والو سيلندر غواصى دوره آموزشی تعمير رگلاتور و والو سيل…
تعمیر و سرویس کمپرسور غواصی

تعمیر و سرویس کمپرسور غواصی

/
تعمیر و سرویس کمپرسور غواصی دوره تعمیر و سرویس کمپرسور غواص…
آیا DeepSpot عمیق ترین استخر جهان است؟

آیا DeepSpot عمیق ترین استخر جهان است؟

/
آیا DeepSpot عمیق ترین استخر جهان است؟ عمیق ترین استخر شنای جهان با نام…